Taro Tant
Prosiect ar y cyd yw ‘Taro Tant’ rhwng Cyswllt Celf a Gwasanaeth Ieuenctid Powys, sy’n cynnig gwersi gitâr, sesiynau tiwtora a mentora am ddim i bobl ifanc sydd am gychwyn creu cerddoriaeth. Maent yn cwrdd amser cinio ar ddydd Gwener yn y Ganolfan Ieuenctid a Chymunedol yn Llanfyllin i rannu eu sgiliau.

Pin It on Pinterest

Share This
X