Y (prosiect partneriaeth rhyngom ni a Chanolbarth Cerdd Cymru Ymddiriedolaeth) Willow Globe Tempest prosiect rhwng dydd Llun 27 Mehefin a dydd Gwener 1 Gorffennaf, 2016.

Yn dilyn diwrnod cynllunio tîm creadigol ar y dydd Llun, 58 o ddisgyblion a 5 o athrawon o Bontnewydd ar Ysgol Gynradd Gwy yn gweithio gyda thîm o gerddorion, actorion ac artistiaid gweledol, gan archwilio Tempest Shakespeare a dyfeisio eu hymatebion creadigol eu hunain i’r ddrama. Mae eu gwaith newydd yn cael ei rannu gyda chynulleidfa wadd o deulu a ffrindiau mewn perfformiad promenâd ar brynhawn dydd Gwener 1 Gorffennaf ymlaen. Gwyliwch y perfformiad llawn yma – https://youtu.be/gDivzSVpeDQ

Diolch i Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Deddf Eglwys Cymru Powys (gweinyddu drwy’r Sefydliad Cymunedol), Ymddiriedolaeth Gibbs, Ymddiriedolaeth Llysdinam, Ymddiriedolaeth Ernest Cook a rhoddwyr unigol i Ymddiriedolaeth Gerdd Canolbarth.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X