Buom yn gweithio mewn partneriaeth gydag Uned yr Arennau Ysbyty’r Trallwng ar gyfres o weithdai crefftau a chelfyddydau gweledol.

Honor Pedican oedd yn rhedeg sesiynau ar thema’r Nadolig, gan greu addurniadau i’r goeden Nadolig, cardiau a mwy. Cyfraniad Blue MacAskill oedd gweithio ar baentio cynfasau ac yng nghwmni Alex Alpress roedd cyfle i wneud gwaith coed syml.

Roedd y cyfranogwyr a’r staff yn greadigol iawn, a chynhyrchwyd amrywiaeth o weithiau celf lliwgar.

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.