Ysbrydolwyd prosiect “Warring Arts” gan effaith y Rhyfel Byd cyntaf ar ein celfyddydau a’n diwylliant. Wrth ymateb i erchylltra a’r chwyldro cymdeithasol, cafwyd newidiadau dramatig mewn dulliau celf o bob math, arweiniodd at y Dauddegau Gwyllt sy’n parhau i gael dylanwad ar gymdeithas heddiw. Bu artistiaid amrywiol yn ymgysylltu â chymunedau’r Trallwng a Llanfyllin i gyflenwi gweithdai drama, crefftau, ffotograffiaeth ac arlunio. Hefyd trefnwyd dyddiau hyfforddi ar gyfer pobl oedd â diddordeb mewn cofnodi hanes llafar a threfnwyd ymweliad â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Daeth y prosiect i ben gyda The Parti Gwyllt pan ddangoswyd yr holl weithiau celf a pherfformiadau a gynhyrchwyd. Cyllidwyd y prosiect trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Pin It on Pinterest

Share This
X