Wilding y Synhwyrau yn brosiect sy’n anelu at wneud gofod awyr agored sydd yn llawn o greadigrwydd a lliw y gall pawb ei fwynhau. Dros y flwyddyn nesaf byddwn yn dylunio a chreu gardd liwgar yn y Wyrcws, felly edrychwch allan am gweithdai yn y dyfodol a fydd yn cynnwys gwneud helyg, plannu perlysiau a llawer mwy!

Dydd Sadwrn 18 Mawrth – Cofio a Story Telling gyda Helen East – yn golygu defnyddio adrodd straeon i archwilio hanes yr ardd cyfredol ac i ddechrau creu stori newydd a dychmygu gardd newydd.

Dydd Sadwrn 1 Ebrill – Creatiev Perlysiau Plannu gyda Natalie Morris – yn dysgu am a phlanhigion llysiau, ynghyd â gweithgareddau creadigol.

Dewch gyda dillad priodol gan y gallai fod yn dal i fod yn eithaf oer a gwlyb ym Mawrth ac Ebrill. Mae gennym fannau y tu mewn os bydd y tywydd yn wael iawn.

Cefnogir y prosiect gan Ymddiriedolaeth Leol Cod Post sef elusen sy’n rhoi grantiau a ariennir yn gyfan gwbl gan chwaraewyr o Cod Post y Bobl – www.postcodelocaltrust.org.uk

Os ydych am gymryd rhan arwydd i fyny isod!

[Id coedwigaeth = ’10’] [/ fc]

Pin It on Pinterest

Share This
X

This website uses to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.