Rydym yn dod â dysgu awyr agored ac yn hwyl i Lanfyllin hon Mai Hanner Tymor. Plant cuddfannau a wnaed, cerfluniau mwd, lluniau ddaear, a mwclis coetir, dreulio o dipyn i ffyn, eu harchwilio, eu dysgu a chwaraeodd yn galonnog ar dir gwyrddlas y Wyrcws Llanfyllin. Diolch yn fawr i David Thomas a Colin Titley o Ysgol Goedwig Sir Drefaldwyn; ei fod yn ddiwrnod allan gwych!

Pin It on Pinterest

Share This
X